REGULAMIN KONKURSU NA DZIEŃ MATKI

REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs Dzień Matki”

 

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs mikołajkowy”, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest „P and V” Sp. z o.o. ul. Kard.A.Kakowskiego 14/33, Warszawa, 04-042 NIP: 5321559357.
 3. Sponsorem nagród w konkursie jest: „P and V” Sp. z o.o.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com (zwanego dalej Facebookiem). Przeznaczony jest dla jego użytkowników, którzy są fanami strony L’Ame de Femme (https://www.facebook.com/lafcollection/) i wykonają zadanie konkursowe w czasie trwania konkursu.
 5. Konkurs trwa od 24.05.2019r. do 30.05.2019r.  do godziny 23:59.

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w czasie trwania konkursu są fanami strony L’Ame de Femme oraz  wypełnią zadanie konkursowe.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin (do  drugiego stopnia pokrewieństwa), a także innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu  i przeprowadzeniu Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich przekazania uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz kolejnych działań marketingowych, związanych wyłącznie ze stroną
  L’Ame de Femme (https://www.facebook.com/lafcollection/).

Zasady i przebieg konkursu

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwają Moderatorzy Konkursu w osobach dwóch przedstawicieli Organizatora (zwani również dalej „Jury”).
 2. Uczestnik biorący udział w konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny
  i bezpłatny.
 3. Każdy Uczestnik będący fanem strony L’Ame de Femme na Facebooku, wypełniając zadanie konkursowe bierze udział w konkursie i ma szansę na nagrodę.

Zadanie konkursowe polega na opisaniu najpiękniejszego wspomnienia związanego z mamą uczestnika. Post musi być w odpowiedni sposób oznaczony, tak aby możliwe było wyszukanie go w serwisie Facebook.

 1. Uczestnik Konkursu zdobywa nagrodę, jeśli opis wspomnienia zostanie uznany za najbardziej kreatywny i wyróżniający się. Nagroda zostanie przyznana autorowi najciekawszego opisu. Ocena opisów pozostaje w gestii Jury.
 2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie L’Ame de Femme na Facebooku w dniu 31.05.2019r. o godzinie 12:00.
 3. Chcąc przystąpić do Konkursu, należy w okresie jego trwania:
 4. a) Zapoznać się z Regulaminem Konkursu i z zadaniem konkursowym.
 5. b) W komentarzu pod postem konkursowym wybrać jedną z trzech sukienek zamieszczonych w poście i uzasadnić w kilku zdaniach komu wybrana sukienka zostanie sprezentowana i dlaczego.
 6. Prace niezgodne z tematyką konkursu, obraźliwe, itp. będą usuwane.
 7. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwych praktyk stosowanych przez Uczestników Konkursu skutkować będą ich dyskwalifikacją. Za nieuczciwe praktyki Organizator uważa w szczególności nieuczciwą rywalizację i naruszanie praw autorskich innych osób.

 

Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest biżuteria:

a) Pozłacany naszyjnik z dwiema zawieszkami DIAMOND L’AF o wartości 129 zł brutto,

b) Pozłacane kolczyki w kształcie diamentu DIAMOND L’AF o wartości 109 zł brutto,

c) Pozłacana bransoletka z czterema zawieszkami ADIDA L’AF o wartości 109 zł brutto.

Koszt żadnej z nagród nie przekracza 760zł kwoty brutto.

 1. Nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł brutto korzystają ze zwolnienia
  z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy
  z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.).
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce, ani na nagrody innego rodzaju.
 3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 4. Podanie przez Uczestnika konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 14 dni od opublikowania wyników Konkursu będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi konkursu nagrody.
 5. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na adres podany przez Uczestnika Konkursu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu.
 7. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

Postanowienia Końcowe

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w celach marketingowych. Osoba biorąca udział w konkursie może w dowolnym momencie zażądać od Organizatora zmiany lub usunięcia jej danych osobowych z bazy Organizatora.
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Moderatorzy) mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Zgłoszenie swojej pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora.

Rodo

Pragniemy  poinformować, że w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest  „P and V” Sp. z o.o. ul. Kard.A.Kakowskiego 14/33, Warszawa, 04-042, adres email: recepcja@pandv.com.pl

Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Danych Osobowych) są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie treścią udzielonej Administratorowi zgody. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych mogą być kontrahenci i partnerzy Administratora (podmioty, które zamierzają przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych).

Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie poprzez wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres Administratora z adresu, którego zgoda dotyczy.

Sending
User Review
0 (0 votes)